Upis/Sertifikati

USLOVI ZA UPIS / POTVRDE I SERTIFIKATI

Rezime uslova za upis:

Svi kandidati moraju biti psiho-fizički sposobni da obavljaju posao koji podrazumeva pozicija profesionalne dadilje. U školi za dadilje postoji veliki broj metoda procene stepena i diploma što uključuje pisanje prezentacija, ručno pravljenje igračaka i rešavanje studije slučaja.

 

1. Dokumenta potrebna za upis za pohađanje obuke Sertifikovana dadija:

1. Fotokopija diplome kao dokaz o posedovanju srednje četvorogodišnje stručne spreme

2. Potvrda lekara opšte prakse o osposobljenosti za rad sa decom

3. Važeća članska karta kao dokaz da ste član udruženja dadilja VIP NANNY’S

Minimalna starost polaznika je 18 godina.

 

2. Dokumenta potrebna za upis za pohađanje obuke Sertifikovana dadija - specijalista:

1. Fotokopija diplome kao dokaz o posedovanju srednje četvorogodišnje stručne spreme

2. Potvrda lekara opšte prakse o osposobljenosti za rad sa decom

3. Važeća članska karta kao dokaz da ste član udruženja dadilja VIP NANNY’S

4. Preporuke u vezi čuvanja dece

5. Sve elektronske potvrde koje su neophodan preduslov za ovaj sertifikat

6. Motivaciono pismo za upis na specijalističku obuku

Očekujemo da polaznici ove sofisticirano kreirane internacionalne obuke, pored dobrih teorijskih predznanja poseduju i određeno iskustvo u brizi o deci. To se može odnositi na čuvanje dece, rad u dečijoj igraonici/čuvaonici/vrtiću i sl. Ukoliko ispunjavate uslove za prijavu za ovu obuku, bićete pozvani na intervju. Pre nego što se prijavite, moraćete da se uverite da ispunjavate sve naše uslove za upis.

Ukoliko niste sigurni da li je Vaše profesionalno iskustvo i akademsko obrazovanje odgovarajuće za upis na ovu visoko specijalizovanu obuku, molimo Vas kontaktirajte naš tim ovde.

 

3. Internacionalni sertifikat za dadilju - specijalistu podrazumeva da:

a) Polaznici treba da poseduju sertifikat o uspešno položenoj obuci za sertifikovanu dadilju i položen završni ispit, kao i elektronske potvrde dole navedenih seminara:

1. Metodologija rada sa klijentima visokog rizika (Praktičan+teorijski deo)
2. Metodologija rada sa porodicama sa visokim očekivanjima (unhwi)
3. Trening uspavljivanja beba (Načini, metodi, tehnike)
4. Ishrana dece - Anabel Karmel i Fiona Wilcock; ishrana i rutina spavanja prema britanskom autoru Gina Ford
5. Bezbednost i rizici brige o deci u porodicama visokog profila
6. Rizici posla elitnih dadilja, komunikacija unutar porodice, uspešno determinisanje granica
7. Bonton ponašanja za decu i odrasle
8. Play terapija (Terapija igrom)
9. Masaža za bebe
10. Montesori pedagogija (0-3g)
11. NTC sistem učenja
12. Trening spavanja/uspavljivanja u različitim kulturama (Psihologija i fiziologija spavanja; šta je arhitektura spavanja, šta su cirkadijalni ritmovi, ciklus spavanja novorođenčeta, uputstva za spavanje, refluks i san)
13. Asertivna komunikacija
14. Emocionalni koučing-racionalni pristup; uvod u treniranje emocija, kako primeniti trening emocija
15. Emocionalna inteligencija kod dece i odraslih
16. Socijalna psihologija, psihologija porodice

Ukoliko imate sertifikat koji dokazuje da se uspešno položili našu osnovnu obuku za sertifikovanu dadilju i elektronske potvrde o svim seminarima predviđenim za ovaj sertifikat, podnesite zahtev za izdavanje elektronskog sertifikata ovde.

Ukoliko ste predali svu potrebnu dokumentaciju, možete očekivati sertifikat u elektronskoj formi u roku od 7 dana.

b) Polaznici koji poseduju diplome srednjih škola, visokoškolskih ustanova i zvanja: pedijatrijska sestra, medicinska sestra - vaspitač i viši strukovni vaspitač, ne moraju imati završenu obuku za sertifikovanu dadilju kao preduslov za upis na specijalizovanu obuku, kao ni kandidati koji poseduju sertifikate izdate od strane Američkog udruženja dadilja www.usnanny.org.

Ukoliko ste po zanimanju pedijatrijska sestra, medicinska sestra - vaspitač, viši strukovni vaspitač i posedujete elektronske potvrde o svim seminarima predviđenim za ovaj sertifikat uključujući i seminar „Prva pomoć i reanimacija dece“, podnesite zahtev za izdavanje elektronskog sertifikata ovde.

Ukoliko ste predali svu potrebnu dokumentaciju, možete očekivati sertifikat u elektronskoj formi u roku od 7 dana.

Minimalna starost polaznika je 21 godina.

 

4. Dokumenta potrebna za upis za pohađanje Specijalističkih seminara:

1. Fotokopija diplome kao dokaz o posedovanju srednje četvorogodišnje stručne spreme

2. Potvrda lekara opšte prakse o osposobljenosti za rad sa decom

3. Članska karta kao dokaz da ste član udruženja dadilja VIP NANNY’S

4. Potvrda o uplati seminara

Minimalna starost polaznika je 18 godina.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa kvalifikacijama prilikom podnošenja prijave za upis, kontaktirajte nas.

POTVRDE I SERTIFIKATI

Udruženje dadilja Srbije izdaje potvrde i sertifikate u elektronskoj formi. Elektronski sertifikati se izdaju polaznicima koji ispunjavaju uslove za sertifikaciju, dok se potvrde izdaju polaznicima o svakom odslušanom seminaru.

Izdavanje potvrda u papirnoj formi se naplaćuje 10 EUR.

Izrada sertifikata u papirnoj formi se naplaćuje 120 EUR.