Specijalističke obuke za kompanije

 

Obuka po meri

Prepoznajemo da su svaka organizacija i njeni ciljevi jedinstveni i da će načini rada odražavati uverenja, vrednosti i kulturu organizacije. Oslanjajući se na naše znanje i iskustvo, udruženje dadilja Srbije VIP NANNY S organizuje obuke po meri za domaće i strane organizacije, u zemlji i inostranstvu.

Svaki seminar je posebno dizajniran u saradnji sa svakim od naših klijenata kako bi se osiguralo da obuka bude relevantna i efikasna. Naš tim će investirati svoje vreme na razumevanje potreba i očekivanja klijenata kako bi se osiguralo da su svi kriterijumi ispunjeni prema najvišim standardima. Naše korporativne obuke konstantno dobijaju pozitivne povratne informacije i fundamentalno su promenile i unapredile ponudu usluga naših klijenata i živote dece i porodica do kojih njihove usluge dosežu.

- OBUKE ZA KORPORACIJE

Udruženje dadilja Srbije VIP NANNY'S organizuje specijalizovane visokokvalitetne obuke za kompanije, dajući Vam izraženu konkurentsku vrednost, koja je neophodna za dobrobit i motivaciju osoblja. Brižljivim odabirom seta seminara, naša specijalistička obuka zaista pravi razliku jer mnoge veštine kojiima učimo polaznike su korisne za efikasno reagovanje u stresnim situacijama i nepredviđenim okolnostima. Želim da prijavim kandidate za korporativnu obuku.

- OBUKE ZA AVIO KOMPANIJE

Udruženje dadilja Srbije VIP NANNY'S sarađuje sa aviokompanijama i organizuje specijalno dizajnirane obuke za kabinsko osoblje u cilju unapređenja pružanja vrhunskih usluga u sektoru avijacije čiji su deo i najmlađi članovi populacije.

Kabinsko osoblje koje nastoji da u svim segmentima izađe u susret i putnicima sa malom decom omogući udobno iskustvo u putovanju, ima jedinstvenu mogućnost da uz naše specijalizovane seminare usavrši veštine i tehnike u kriznim situacijama, da razume porodičnu dinamiku tokom putovanja sa malim bebama, kao i veštine pružanja prve pomoći bebama i reanimaciju dece.

Investicija ovakve vrste garantuje avio kompanijama da njihovi putnici mogu biti bezbedni sa svojim porodicama u avionu i uživati tokom leta u društvu posade, koja je prošla obuku od strane vodećih eksperata iz oblasti obrazovanja dece ranog uzrasta. Želim da prijavim kandidate za obuku kabinskog osoblja.

- OBUKE ZA DOMAĆINSTVA

U porodičnim domaćinstvima gde kućni personal broji dvocifren broj ljudi, ponekad je teško održati harmoniju porodičnog doma. Investirajte u Vaš kućni personal i otvorite im mogućnost usavršavanja kroz najnovija saznanja iz oblasti porodičnog asistiranja i dozvolite im da nauče isprobane pristupe u pružanju podrške, podržite ih da nauče da promovišu dobru atmosferu i budu motivisani da efikasnije obavljaju svoje zadatke. Želim da prijavim kućni personal za specijalističku obuku.